İç Kontrol Standartları

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ

ULUSALARARASI ETİK MEVZUAT LİSTESİ FORMU 

ETİK DEĞERLER BİLGİ KAYNAK LİSTESİ

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İDARİ DÜZENLEMELER

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU YÖNERGESİ

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

ÜNİVERSİTEMİZ TEŞKİLAT YAPISI 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

HUKUK MÜŞAVİRİ GÖREV TANIMI 

AVUKAT GÖREV TANIMI 

İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLAMALARI 

BÜTÜN PERSONELİN SORUMLULUKLARI 

MİSYON ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER 

HASSAS GÖREVLER

İŞ AKIŞLARI

ADLİ YARGIDA ALEYHİMİZE SONUÇLANAN DAVALAR

ADLİ YARGIDA LEHİMİZE SONUÇLANAN DAVALAR

AVANS İŞLEMLERİ

İDARİ YARGIDA ALEYHİMİZE SONUÇLANAN DAVALAR

İDARİ YARGIDA LEHİMİZE SONUÇLANAN DAVALAR

MAAŞ İŞLEMLERİ

TAHAKKUK İŞLERİ

ÜNİVERSİTE ADINA AÇILACAK İCRA TAKİBİ

ÜNİVERSİTE ALEYHİNE İCRA TAKİBİ

YAZILI GÖRÜŞ VERİLMESİ

YÖNERGE

KOS-3 PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

KOS-4 YETKİ DEVRİ

YETKİ DEVRİ

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELGELENDİRİLMESİ

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

KFS-10 HİYARARŞİK KONTROLLER

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS-14 RAPORLAMA

BİS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

BİS-16 HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

Sözlü Müracaat-Şikayet Tutanak Örneği

Yazılı Müracaat-Şikayet Dilekçe Örneği

İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

İS-18 İÇ DENETİM