Müşavirlik Makamı
Av. Oğuz Han GÜLTEKİN
Hukuk Müşaviri V.
Hukuk Büro
Av. Ayşegül KÜTÜK
Avukat
Av. Kerem Burak AVCU
Avukat
İdari İşlemler
Ülkem ZAİMOĞLU
Şef