Müşavirlik Makamı
Av. Ayşegül KÜTÜK
Hukuk Müşaviri V.
Hukuk Büro
Av. Oğuz Han GÜLTEKİN
Avukat
İdari İşlemler
Ülkem ZAİMOĞLU
Şef

 

Enes ALACA
Bilgisayar İşletmeni